Oficiální stránky Euroregionu Praděd

Vítejte

Právě jste navštívili stránky, které vám umožní nahlédnout do „kuchyně“ Euroregionu Praděd. Čím se naše organizace zabývá, v čem vám může být prospěšná?

Aktuality

Informace pro žadatele

Termín ukončení realizace mikroprojektu nesmí být u žádného mikroprojektu pozdější než 31. prosince 2022 ...
Číst dále

Nové logo pro Jeseníky

Vyhlašujeme veřejnou soutěž o nejlepší návrh na nové logo Jeseníků. Logo může zaslat kdokoliv a to na adresu info@jeseniky.cz ...
Číst dále

Oznámení

Oznamujeme, že od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude sekretariát Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem uzavřen. Těšíme ...
Číst dále

Vyhodnocení fotosoutěže!

Výherní listina

Dokumenty ke stažení k programu Interreg V-A

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

O programu Interreg V-AFond mikroprojektů ER P

ŽADATEL

Subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

Jsem žadatel

PŘÍJEMCE

Subjekt, kterému byla ze strany EŘV schválena žádost o dotaci na mikroprojekt

Jsem příjemce

TERMÍNY

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termíny

PUBLICITA / PROPAGACE

Všichni partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

Publicita
logo_sta

Sleduje nás na Facebooku a Instagramu

EuroPradedEuroPraded